ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κατηγορία: Product ID: 1054

Περιγραφή

Σύμφωνα με το νόμο 4042/2012,τα απόβλητα των εργαστηρίων, τα οποία αναφέρονται ως Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικού Χαρακτήρα (ΕΙΑΜΧ), περιέχουν πιθανώς παθογόνους οργανισμούς (βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή μύκητες) σε συγκεντρώσεις ή ποσότητες ικανές να προκαλέσουν ασθένειες.

Για το λόγο αυτό πρέπει να αποβάλλονται στο σύστημα αποχέτευσης , μόνο μετά από κατάλληλη επεξεργασία. Δηλαδή την ανάμιξή τους με υποκατάστατα 

υποχλωριώδους νατρίου (ή άλλων κατάλληλων ουσιών) και παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των απορριπτόμενων υγρών σύμφωνα και 

με τις απαιτήσεις του φορέα επεξεργασίας, όπως προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β ́ 1419).

Η IONWATER έχει κατασκευάσει ένα νέο σύστημα εξουδετέρωσης αποβλήτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 50cm(Y) X 50cm(Π) X 25cm(Β).

Το σύστημα διαθέτει ειδική αντλία  ιταλικής κατασκευής για μεγάλη αντοχή στις αυξομειώσεις του ph των αποβλήτων των αναλυτών.

Διαθέτει σύστημα υπερχείλισης σε περίπτωση βλάβης της αντλίας ή διακοπής του ρεύματος.

Η εξουδετέρωση των αποβλήτων επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικής ταμπλέτας χλωρίου αργής διάλυσης ( τριχλωροισοκυανουρικού οξέως 99,5% ) με ενεργό διαθέσιμο χλώριο 90%.

Δυνατότητα παροχέτευσης των αποβλήτων σε μεγάλη απόσταση  & ύψος με την χρήση ανεπίστροφης βαλβίδας.

Χαμηλό ετήσιο κόστος χρήσης & κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.