ΔΙΣΤΗΛΟΣ ΑΠΙΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

Κατηγορία: Product ID: 1021

Περιγραφή

Το συγκρότημα απιονισμού είναι Ευρωπαϊκής προελεύσεως συναρμολογούμενο εκ μέρους μας από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Η πρώτη στήλη κατακρατά τα κατιόντα και η δεύτερη τα ανιόντα.

Το συγκρότημα απιονισμού θα έχει πλήρη εξοπλισμό, θα φέρει υδραυλικά υλικά εσωτερικά και εξωτερικά των μονάδων από οξύμαχο υλικό και θα συνοδεύεται από δύο δοχεία πολυαιθυλενίου για τα αντιδραστήρια. Ένα τρίτο δοχείο θα χρησιμοποιηθεί για την ουδετεροποίηση των αποβλήτων (δεν περιλαμβάνεται).

Στο χώρο εγκαταστάσεως πρέπει να υπάρχουν παροχή νερού, ρεύμα 220V και αποχέτευση. Λόγω των χρησιμοποιούμενων χημικών αντιδραστηρίων προτείνουμε να στρωθεί ένα κεραμικό πλακάκι στο χώρο εγκαταστάσεως (4Μ2) με αποχέτευση δαπέδου και σύστημα εξαερισμού.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η εταιρία μας διαθέτει πάντα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά καθώς και τεχνικό προσωπικό με τεράστια πείρα για συντήρηση ή επέμβαση σε περίπτωση ανάγκης.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατασκευή κυλίνδρων Από FIBERGLAS με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου και ενίσχυση εποξειδικής ταινίας. Πίεση λειτουργίας 0-10bar. Θερμοκρασία λειτουργίας 1-65οC. Είναι αντιδιαβρωτικά και δεν χρειάζονται βάψιμο.
Διαστάσεις κυλίνδρων Φ 33 Χ Υ 140 εκ.
Ρητινικό στρώμα Κατιονική : 30 λίτρα
Ανιονική : 45 λίτρα
Σωληνώσεις, γωνιές, ταφ, ρακόρ κ.λ.π. 3,4 ’’
Βαλβίδες SIATA 132
Κεντρικός προγραμματιστής SIATA AQUAIONIC 5 PILOTS
Πίεση λειτουργίας 2,6 – 6 bar
Θερμοκρασία λειτουργίας 0 – 45οC
Κορυφή 1.300 λίτρα / ώρα
Κύκλος (από αναγέννηση σε αναγέννηση) 10.000 λίτρα με TDS 150 PPM CaCO3
Αντιδραστήρια αναγεννήσεως HCl 33% : 9 λίτρα
NaOH 30% : 9 λίτρα
Χρόνος αναγεννήσεως 2 ώρες
Ποιότητα απιονισμένου νερού 5 – 20 μs/cm

 • Οι ιοντοανταλλακτικές ρητίνες είναι πιστοποιημένες με ISO 9002. Εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα νερού, μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλές αποδόσεις και αντοχή στις τριβές.
 • Τα δοχεία αντιδραστηρίων θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικά στα χρησιμοποιούμενα χημικά.
 • Η λειτουργία του δίστηλου απιονιστή θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Αυτό επιτυγχάνεται με μία ειδική πολυβάνα (βαλβίδα) ανά κύλινδρο από ABS, ένα κεντρικό ηλεκτρονικό προγραμματιστή και διάφορα όργανα ελέγχου όπως μετρητές ροής, μανόμετρα κ.λ.π. Ο προγραμματιστής είναι στεγανός κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό με διαφανές κάλυμμα για να φαίνονται οι ενδείξεις και οι λειτουργίες του στον χρήστη.

Έχει ενδείξεις και ρυθμίσεις των χρόνων κάθε σταδίου αναγέννησης του απιονιστή τόσο για την κατιονική όσο και για την ανιονική μονάδα όπως:

 1. Της αντιστρόφου πλύσεως (BACKWASH).
 2. Της αναρροφήσεως των αντιδραστηρίων HCl και NaOH.
 3. Του χρόνου ξεπλύματος της κατιονικής και ανιονικής μονάδος.
 4. Του χρόνου ποιοτικού ξεπλύματος μέχρι να γίνει το νερό κατάλληλο και εντός των προδιαγραφών.

Επίσης έχει οπτική ένδειξη που δείχνει ότι το σύστημα είναι σε διαδικασία αναγέννησης ή σε κανονική λειτουργία παροχής απιονισμένου νερού.

 • Ένδειξη ότι ο κεντρικός προγραμματιστής τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Δυνατότητα γρήγορου ελέγχου όλης της λειτουργίας του απιονιστή και των φάσεων αναγεννήσεως.
 • Διαθέτει περιοχή ρυθμίσεως (SET POINT) επιθυμητής ποιότητας του παραγόμενου νερού καθώς και εξωτερικό σήμα αυτόματης διακοπής του νερού προς την κατανάλωση όταν η ποιότητα ξεπεράσει τα επιθυμητά όρια.
 • Λειτουργεί με χαμηλή τάση 12 – 14 Volt μειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 • Έχει μπουτόν για extra αναγέννηση.
 • Έχει ενσωματωμένο ψηφιακό αγωγιμόμετρο για συνεχή ένδειξη της ποιότητας του παραγόμενου νερού σε μs/cm.

Η λειτουργία του απιονιστή επιτυγχάνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Η ποιότητα ελέγχεται συνέχεια από ένα αγωγιμόμετρο. Όλες οι φάσεις και τα στάδια αναγεννήσεως ρυθμίζονται μέσω του ηλεκτρονικού προγραμματιστή και γίνονται τελείως αυτόματα.
Το ως άνω συγκρότημα είναι σχεδιασμένο για υψηλές αποδόσεις, εύκολο έλεγχο απλή και οικονομική λειτουργία.