ΟΣΜΩΣΗ C500

Κατηγορία: Product ID: 1050

Περιγραφή

Κατασκευή Πολυεστέρας ενισχυμένος με FIBERGLAS
Διαστάσεις Φ 35 x H 45 εκ.
Ρητινικό στρώμα 12 λίτρα ρητίνη MB 9L NSF
Πίεση λειτουργίας 2 – 8 ΑΤΜ
Αντοχή σε δοκιμασία πιέσεως 10 ΑΤΜ
Είσοδος / Έξοδος 3/4’’- 1/2’’
Ποιότητα απιονισμένου νερού 0,01 < 20 μς/cm
Κορυφή  300 – 400 λίτρα/ώρα
Κύκλος 3.000 lt με TDS νερού τροφοδοσίας    150 ΡΡΜ CaCO3

Φέρουν ενδεικτικό αγωγιμόμετρο για συνεχή έλεγχο του απιονισμένου νερού, αλλά και για τη διαπίστωση κορεσμού. Είναι ικανές να συγκρατήσουν όλα τα διαλυμένα άλατα. Δηλαδή: 

NaCl CaCl2 MgCl2

NaHCO3 Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2

Na2SO4 CaSO4 MgSO4

Na2SO3 CaCO3 Mg(NO3)2

FeSO4 MgSO4 Sio2CaSio3

Καθώς και ίχνη από Fe, Cu, κλπ.

Χαρακτηριστικά νερού

 

Resistivity at 25 °C1 < 0,8μs/cm
TOC2 ≤ 5 ppb
Particulates (size > 0.22 μm)3 < 1 particulate/mL
Bacteria3,4 < 0.01 CFU/Ml
Pyrogens (endotoxins)4 < 0.001 EU/Ml
Rnases4 < 1 pg/Ml
Dnases4 < 5 pg/Ml