Ιατρική

Κλινική Βιοχημεία, Γενική Χημεία, Ανοσοχημεία και Μικροβιολογική Χημεία.

Βιομηχανία

Εργονομική σχεδίαση, μικρή κατανάλωση ενέργειας, πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία.

Ξενοδοχεία

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή ανάλογα με τις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό σας.