Ιατρική

Κλινική Βιοχημεία, Γενική Χημεία, Ανοσοχημεία και Μικροβιολογική Χημεία.

Βιομηχανία

Εργονομική σχεδίαση, μικρή κατανάλωση ενέργειας, πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία.

Ξενοδοχεία

Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή ανάλογα με τις απαιτήσεις και τον προϋπολογισμό σας.

Οικία

Συστήματα της πιο σύγχρονης και διαδεδομένης τεχνολογίας στην επεξεργασία νερού.